การสอบ ICND 1 (Interconnecting Cisco© Network Devices part1)

เมื่อวานหลายๆ คนอาจจะทราบว่าเป็นวันหนึ่งที่ผมรอคอย
นั่นก็คือวันที่ต้องสอบ cert. ของ Cisco ตัวหนึ่ง
หรือเรียกแบบเต็มสูบว่า การสอบ ICND 1 (Interconnecting Cisco© Network Devices part1) อ่านเพิ่มเติม “การสอบ ICND 1 (Interconnecting Cisco© Network Devices part1)”