Projectlib กับ ปริญญาโทเทอมสุดท้าย

เมื่อวานเป็นวันที่ผมเลือกวิชาเลือกสำหรับเทอมที่สี่ของการเรียนปริญญาโท
วันนี้ผมเลยเอามาเล่าถึงรายวิชาที่ผมเลือกว่ามีวิชาอะไรบ้าง และรายละเอียดของวิชาดังกล่าว
ไปดูกันเลยดีกว่านะครับ

เทอมที่ 4 สำหรับการเรียนปริญญาโท
ผมลงไว้ทั้งหมด 3 วิชา โดยแยกเป็น วิชาหลัก 1 วิชา และวิชาเลือก 2 วิชา อ่านเพิ่มเติม “Projectlib กับ ปริญญาโทเทอมสุดท้าย”