“คุณเดินหาเองไม่เป็นหรอ” คำพูดนี้ควรหลุดมาจากปากบรรณารักษ์หรือปล่าว

จากเมื่อวานที่เขียนเรื่อง “ห้องสมุดไทยในมุมมองคนต่างประเทศ

ผมอยากจะเล่าเรื่องการสนทนาระหว่างผม (ในฐานะผู้ใช้บริการห้องสมุด)
กับบรรณารักษ์คนหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการ อ่านเพิ่มเติม ““คุณเดินหาเองไม่เป็นหรอ” คำพูดนี้ควรหลุดมาจากปากบรรณารักษ์หรือปล่าว”