แนะนำหนังสือ Social Software in Libraries

ช่วงนี้กระแส Social Media กำลังมาแรง
วงการของห้องสมุดเราก็สามารถนำโปรแกรมเหล่านี้มาประยุกต์ได้เช่นกัน
หรือหากมองในมุมมองการนำมาประยุกต์ใช้ก็อาจจะเรียกได้ว่า เป็นห้องสมุด 2.0 เลย

สูตรสำเร็จของการเป็นห้องสมุด 2.0 มาจาก

Library 2.0 = Web 2.0 + Library

หนังสือเล่มนี้ผมจึงอยากแนะนำให้ทุกๆ คนได้อ่าน อ่านเพิ่มเติม “แนะนำหนังสือ Social Software in Libraries”