แผนการอบรมของสมาคมห้องสมุด ปี 51

tla.gif 

วันนี้มาดูความคืบหน้าของเว็บสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ปรากฎว่า มีการ Update ข้อมูลดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน
ทำให้เพื่อนๆ รู้ว่าอย่างน้อยวงการเราก็ยังคงมีเสาหลัก เป็นที่พักพิงใจ

ในการนี้ผมเลยขอดึงข้อมูลเรื่อง
แผนการอบรมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  ประจำปี  2551
มาให้เพื่อนๆ ได้อ่าน และเตรียมตัวกันล่วงหน้า อ่านเพิ่มเติม “แผนการอบรมของสมาคมห้องสมุด ปี 51”