การติดตั้ง Pligg (Social Bookmark Software) กับวงการห้องสมุด

หลังจากงุ่มง่ามกับการทดลองขอใหม่ซะตั้งนาน
ในที่สุดการทดลองการติดตั้งระบบ Social Bookmark Software
โดยใช้โปรแกรม Pligg Beta 9.9 ก็สำเร็จจนได้

Social Bookmark คืออะไร อันนี้มีเพื่อนๆ มาถามผมมากมาย
วันนี้เลยมาแถลงไข ว่าตกลง Social Bookmark ก็คือ อ่านเพิ่มเติม “การติดตั้ง Pligg (Social Bookmark Software) กับวงการห้องสมุด”