นั่นมัน…หนังสือยักษ์ หรือ ห้องสมุด?

วันนี้เอาภาพมาให้เพื่อนๆ ดู แล้วทายกันเล่นๆ ดูว่า…
“นี่คือหนังสือขนาดใหญ่ หรือ ห้องสมุด กันแน่”
ภาพที่ท่านเห็นต่อจากนี้ ไม่ใช่ภาพตัดต่อ แต่อย่างใด แต่เป็นภาพที่มีจริงๆ

ภาพที่ 1

อ่านเพิ่มเติม “นั่นมัน…หนังสือยักษ์ หรือ ห้องสมุด?”