สงกรานต์ หยุดขายเหล้าได้มั้ย?


(ภาพจาก http://www.rcthai.net)

เป็นข่าวทุกปี เรื่อง อุบัติเหตุกับวันสงกรานต์
ทั้งๆ ที่เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย แต่วันนี้กลับเป็นวันที่คนเสียชีวิตกันมากมาย
สาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุในวันสงกรานต์มาจากการดื่มสุรา

มาดูสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในปี 2549 กัน
ข้อมูล 10 วันอันตราย โดยนับตั้งแต่วันที่ 7-16 เมษายน 2549
เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 5,327 ครั้ง
โดยมีผู้เสียชีวิต 485 ราย ผู้บาดเจ็บ 7,287 คน อ่านเพิ่มเติม “สงกรานต์ หยุดขายเหล้าได้มั้ย?”