100 เว็บไซต์ สำหรับห้องสมุด

เว็บไซต์ที่นำมาให้ดูนี้ ได้มาจาก 100 Top Library Sites
เป็นเว็บที่แนะนำเว็บไซต์ 100 เว็บเพื่อใช้ในห้องสมุด
โดยมีสาระสำคัญ คือ เว็บไวต์เหล่านี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเว็บไซต์เพื่ออ้างอิงความรู้ได้ด้วย

ซึ่งภายใน 100 เว็บไซต์นี้ ประกอบด้วย
– สารานุกรมออนไลน์
– ฐานข้อมูลออนไลน์ฟรี
– เว็บไซต์รวบรวม E-book
– digital libraries
– รวม web link / Directories web อ่านเพิ่มเติม “100 เว็บไซต์ สำหรับห้องสมุด”