รางวัลคลิปวีดีโอห้องสมุดยอดเยี่ยมปี 2008 (InfoTubey Awards 2008)

วันนี้ขอนำเสนอคลิปวีดีโอห้องสมุดที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ทั้ง 5 คลิปวีดีโอ
จากการประกาศรางวัล The 2008 InfoTubey Awards Winners :-

คลิปวีดีโอห้องสมุด – เพื่อนอาจจะนึกถึงคลิปวีดีโอที่เป็นการแนะนำห้องสมุด หรือไม่ก็พูดถึงบริการ
หรือไม่ก็เป็นการอัดรายการมาจากการประชุม หรือสัมมนาห้องสมุด ซึ่งคลิปวีดีโอที่ท่านกำลังจะได้ชมนั้น
มีรูปแบบที่แตกต่างจากที่ผลพูดไปอย่างแน่นอน คลิปวีดีโอที่แสดงถึงวิถีของห้องสมุดที่กำลังเปลี่ยนไป

เอาเป็นว่าเพื่อนๆ ไปชมกันเลยดีกว่า ทั้ง 5 คลิปวีดีโอ อ่านเพิ่มเติม “รางวัลคลิปวีดีโอห้องสมุดยอดเยี่ยมปี 2008 (InfoTubey Awards 2008)”