ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

จากงานประชุมใหญ่วิสามัญของทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 15.00 – 17.30 น.
สถานที่ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

ในงานนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยชุดใหม่

วันนี้ผมจึงนำรายนามของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม “ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย”