ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

จากงานประชุมใหญ่วิสามัญของทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 15.00 – 17.30 น.
สถานที่ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

ในงานนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยชุดใหม่

วันนี้ผมจึงนำรายนามของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ดังนี้

ตำแหน่งนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยคนใหม่ คือ

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน (www.dsi.go.th)
ซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยี และสารสนเทศ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม หรือ DSI

ส่วนคณะกรรมการบริหารอีก 7 คน ที่ได้รับการคัดเลือก คือ
1. นายอุดม ไพรเกษตร จาก www.spu.ac.th

2. นายศิระ สัจจินานนท์ จาก www.zickr.com

3. นายปกรณ์ สันติสุนทรกุล จาก www.dek-d.com

4. นางกรกมล ศรีเอี่ยม จาก www.tarad.com

5. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ จาก www.macroart.net

6. นายณัฐวัฒน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา จาก www.ch7.com

7. นายศิริพร สุวรรณพิทักษ์ จาก www.212cafe.com

นี่ก็คือรายนามของคณะกรรมการชุดใหม่นะครับ
ยังไงก็ขอให้กำลังใจทุกคนในการสร้างสรรค์สังคมเว็บไซต์ให้ดีนะครับ

—————————————————————————–

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

   1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ระหว่างสมาชิก และส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวัฒนธรรม
   2. ปกป้องและคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
   3. ส่งเสริมและวิชาชีพผู้ดูแลและพัฒนาเว็บ และยกระดับสมาชิกของสมาคมให้สูงขึ้นทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ และจริยธรรม
   4. เป็นคนกลางเพื่อประสานงานให้เกิดผลที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมสารสนเทศ รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   5. ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานอันดีงามและการบำเพ็ญตนของสมาชิกให้เป็นไปตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
   6. ส่งเสริมความสามัคคี ภราดรภาพ และกิจกรรมสาธารณะกุศลในหมู่สมาชิก

—————————————————————————–

ขอบคุณข้อมูลข่าวและความรู้เกี่ยวกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จาก
http://www.webmaster.or.th, http://www.prachatai.com/05web/th/home/11974

Advertisements

5 thoughts on “ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.