วันแรกกับการทำงานห้องสมุด…

ขอย้อนเรื่องราวของวันนี้เมื่อสองปีที่แล้ว (วันที่ 1 พฤษภาคม 2549)
วันนั้นเป็นวันแห่งความทรงจำ ที่ผมได้เข้าทำงานเป็นบรรณารักษ์ครั้งแรกในชีวิต
หลังจากที่จบมาแล้วไปทำงานหลายๆ ที่

จบมาปีกว่าๆ เพิ่งได้มาทำงานห้องสมุด
ในช่วงแรกก็พยายามศึกษาว่า “การทำงานในห้องสมุดต้องทำงานอะไรบ้าง”
และด้วยความโชคดีที่ห้องสมุดที่ผมเข้าไปทำนี้ เป็นการเริ่มต้นจากห้องสมุดเปล่าๆ ไม่มีหนังสือ
ดังนั้นงานต่างๆ ที่ผมได้ฝึกก็คืองานห้องสมุดเกือบทุกอย่างจริงๆ
อ่านเพิ่มเติม “วันแรกกับการทำงานห้องสมุด…”