ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก???

มีคนตั้งคำถามใน Yahoo! Answer เกี่ยวกับ ห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

เนื้อคำถาม

“ห้องสมุด(สถานที่) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือที่ไหนจงบอกชื่อเต็มๆ ของห้องสมุดนั้น” อ่านเพิ่มเติม “ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก???”