งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “3S กับการจัดการความรู้ของวศ.”

ที่เอางานสัมมนาประชาสัมพันธ์งานนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจครับ
เพราะงานนี้เป็นงานแรกที่ผมได้เข้าร่วมเสวนากับหน่วยงานราชการ
โดยแนวความคิดหลัก และประเด็นสำคัญของงานคือ “การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร”

บทแนะนำเสริม “3S กับการจัดการความรู้ของวศ.”
– 3S = Success, Stories, Sharing
– การจัดการความรู้ = Knowledge Management(KM)
– วศ. = วิทยาศาสตร์

ดังนั้นภาพรวมของงานนี้ คือ การนำเอาเครื่องมือ 3S มาใช้ในการจัดการความรู้ของชุมชนวิทยาศาสตร์ Continue reading “งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “3S กับการจัดการความรู้ของวศ.””

โฆษณา