รายงานการผลสัมมนา “3S กับการจัดการความรู้ของ วศ.”

เมื่อวันเสาร์ผมได้ประชาสัมพันธ์งาน “3S กับการจัดการความรู้ของ วศ.”
ในบล็อก ชื่อเรื่อง “งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “3S กับการจัดการความรู้ของวศ.””
วันนี้ผมก็ได้ไปเสวนา และบรรยายในงานสัมมนานี้ด้วยครับ

งานนี้อย่างที่หลายๆ คนรู้ คือ เป็นงานแรกที่ผมออกมาพบกับชุมชนเป็นครั้งแรก
และไม่เคยออกมาพูดต่อหน้าสาธารณชนแบบนี้ ยอมรับว่าตื่นเต้นมากครับ

วันนี้วิทยากรอีกสามท่านถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ที่ตนเองเคยทำมา เช่น Continue reading “รายงานการผลสัมมนา “3S กับการจัดการความรู้ของ วศ.””

โฆษณา