เมื่อผมอยากเขียนหนังสือเกี่ยวกับบรรณารักษ์

เวลาล่วงเลยมาเกือบครบหนึ่งปี…เรื่องราวในบล็อกมากมาย

บางเรื่องเพื่อนๆ อาจจะไม่เคยอ่าน
บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าอ่าน
บางเรื่องก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีให้อ่าน
และอีกหลายๆ เรื่องที่เพื่อนๆ ประทับใจกับการอ่าน

สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมคิดว่า ถ้าผมได้มีโอกาสรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดนี้
แล้วถ่ายทอดทุกเรื่องราว และร้อยเรียงใหม่ในรูปแบบของหนังสือ Continue reading “เมื่อผมอยากเขียนหนังสือเกี่ยวกับบรรณารักษ์”

โฆษณา