สรุปงานเสวนา เรื่อง “การสร้าง การค้น การอ่าน การแลกเปลี่ยน”

จากเมื่อวานที่ผมได้ไปเป็นวิทยากรร่วมในงานเสวนาเรื่อง “การสร้าง การค้น การอ่าน การแลกเปลี่ยน”
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานโครงการสัมมนาชมรมห้องสมุดเฉพาะ ประจำปี 2551
เรื่อง : นวัตกรรมห้องสมุดในยุคมิลเลนเนียม : การจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า

โดยการเสวนาครั้งนี้ประกอบด้วยวิทยากร 3 คนและหนึ่งพิธีกร นั่นก็คือ
อ.รุจเรขา  อัศวิษณุ, รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน, คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์, อ.ประดิษฐา ศิริพันธ์

โดยตามกำหนดการเสวนาครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่ 10.45 – 12.00 ของวันที่ 29 สิงหาคม 2551
ซึ่งจากการคุยกันนอกรอบระหว่างพิธีกร และวิทยากรก็เป็นอันตกลงร่วมกันว่า ผมจะเป็นคนพูดคนแรก
และตามด้วย อ.รุจเรขา  อัศวิษณุ และรศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน ตามลำดับ

บทสรุปของวิทยากรแต่ละท่าน


———————————————

คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ (ผมเอง) – https://projectlib.wordpress.com

วันนี้ได้ใช้สไลด์เรื่อง “การจัดการความรู้ในชุมชนบรรณารักษ์” ซึ่งผมได้นำมาลงบล็อกตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ประเด็นหลักที่ผมได้พูดในงานเสวนา ก็จะมีในเรื่องของอำนาจในแต่ละยุค
ตั้งแต่อดีตที่ว่ากันในเรื่องของเงิน คือ อำนาจ, ความแข็งแรง คือ อำนาจ, เทคโนโลยี คือ อำนาจ
เรื่อยมาจนถึงสังคมในปัจจุบันที่ว่ากันด้วยเรื่องของการแลกเปลี่ยน หรือการแชร์ ซึ่งถือว่ามีอำนาจที่สุดในสังคม

สิ่งที่เรานำมาแลกเปลี่ยน หรือแชร์กันในสังคม มีมากมาย ไม่ใช่แค่ ความรู้เท่านั้น
บางครั้ง เราสามารถแชร์อะไรก็ได้ให้ชุมชน เช่น ความคิด รูปภาพ ข่าว เว็บไซต์ เป็นต้น

และการเมื่อเราผ่านกระบวนการในการแชร์เรื่องให้คนอื่นแล้ว ผลที่ได้ก็คือ
การต่อยอดองค์ความรู้นั้นๆ หรือ แนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ผมยังกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสร้าง Projectlib ขึ้นมา
รวมถึงกลวิธีในการถ่ายทดเรื่องราวต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชน
(ลองอ่านวิธีต่างๆ และความเหมาะสมของการใช้สื่อต่างๆ จากสไลด์นะครับ)

และกล่าวปิดท้ายในเรื่องของบทสรุปของ Projectlib ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา

———————————————

อ.รุจเรขา  อัศวิษณุ

ได้เล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ และกิจกรรมภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุขให้พวกเราได้ฟัง
โดยจุดกำเนิดของงานต่างๆ ในห้องสมุด เดิมทีเกิดจากการคิดเล่นๆ แต่ได้นำมาปฏิบัติจริงในห้องสมุด
เช่น ทำเว็บ ทำบล็อก เขียนวิกิพีเดีย การตั้งชมรม

ท่านได้เล่าออกมาเป็นประเด็น เริ่มจากเรื่องของเวบไซต์ซึ่งทางห้องสมุดมีเว็บไซต์ตั้งแต่ปี 1999 ซึ่งเป็นยุคทองของอินเทอร์เน็ต
ต่อมาก็เริ่มขยับขยายไปทำเว็บให้ห้องสมุดคณะ และในที่สุดก็ทำเว็บให้มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งจริงๆ แล้วหน้าที่เหล่านี้ควรจะอยู่ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มากกว่า
แต่ที่บรรณารักษ์ทำได้ และดีกว่าเนื่องจาก บรรณารักษ์มีความรู้ในเรื่องของการจัดการสารสนเทศที่ดีกว่านั่นเอง

ต่อมาในเรื่องของบล็อกซึ่งท่านได้เล่าว่า เขียนจนติดเป็นนิสัย
รวมถึงท่านได้ใช้บล็อกในการพูดคุย และเล่าเรื่องราวให้คนในห้องสมุดได้อ่าน
เรื่องในบล็อกก็จะมีทั้งเรื่องวิชาการ เรื่องบันเทิง เรื่องอบรม ซึ่งจะถือว่าเป็นไดอารี่ประจำวันก็เป็นได้

ในเรื่องของการเขียนวิกิพีเดีย ห้องสมุดสตางค์ฯ ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในประเทศไทย
โดยได้รับทุนจากคณะเพื่อดำเนินงานภายใต้โครงการ “Digital Hall of Frame”

กิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในห้องสมุดสตางค์ ก็นับว่าน่าสนใจเหมือนกัน
วิธีก็คือ การพูดคุย และเสวนากันในตอนเช้าๆ ซึ่งจะมีการกำหนด topic ในการพูดต่างๆ เช่น
การใช้งาน opensource, ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ,….

นอกจากนี้ท่านยังแนะนำกลวิธีที่ห้องสมุดสตางค์ฯ นำมาลองใช้แล้วบางอย่างก็ได้ผลดี บางอย่างก็ไม่เป็นผล เช่น
ที่ไม่เป็นผล – live chat, online suggestion box,e-learning
ที่ได้ผล – ลงทะเบียนออนไลน์, e-mail, webboard

บทสรุปที่ท่านได้ทิ้งท้ายไว้ นั่นคือ พยายามทำให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย และพยายามทำให้ห้องสมุดมี “brand”
นอกจากนี้ยังต้องเป็นที่พึ่งพาทางเทคโนโลยีของชุมชนได้ด้วย

———————————————

รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน

ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการสร้าง content ให้ฟังว่า การสร้าง content แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 กลุ่มคือ
กลุ่มเนื้อหาบนสิ่งพิมพ์ (Publishing content) และ กลุ่มเนื้อหาบนดิจิตอล (Digital content)
เราไม่สามารถที่จะเน้นสร้างข้อมูลในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ เนื่องจากทั้งสองส่วนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

ท่านได้เล่าถึงการจัดทำ www.dekkid.com ขึ้นมา
ซึ่งเดิมทีคือต้องการสร้างข้อมูลความรู้ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ที่ใช้ในโรงเรียน
เพื่อให้โรงเรียนได้นำ content ไปใช้ และร่วมกันสร้าง content เพื่อการศึกษา

ท่านได้เล่าต่อถึงการเขียนบล็อกโดยที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม
บรรณารักษ์ทุกคนต้องมีบล็อกเป็นของตัวเอง และท่านก็จะตรวจดูและอ่านบล็อกของบรรณรักษ์ทุกคน
ซึ่งการเล่าเรื่องในบล็อกถือเป็นว่าวัดการทำงานต่างๆ ได้ด้วย

บล็อกที่ใช้อยู่มีมากมาย แล้วแต่เราจะเลือกนำไปใช้
เรื่องเครื่องมือยังไม่สำคัญเท่ากับตัวเนื้อหา
คนส่วนใหญ่ที่ไม่อยากเขียนบล็อกเนื่องจาก ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไร
ดังนั้นการฝึกฝนไปเรื่อยๆ จะทำให้ชินกับการเขียน และจะรักมันในที่สุด

ท่านได้ถึงเว็บไซต์บรรณารักษ์ออนไลน์ (Librarian Magazine) ด้วย
เพื่อที่จะให้ Librarian magazine เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างชุมชนบรรณารักษ์

นอกจากนี้ท่านยังแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์รักการอ่านให้ด้วย
เพื่อสร้างความสำคัญของการอ่าน และกระตุ้นให้คนไทยหันมาอ่านหนังสือกันมากขึ้น

สรุปส่งท้ายในเรื่องของจำนวนและสถิติของการใช้อินเทอร์เน็ตในเมืองไทย
และสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจากจำนวนจะเห็นว่า
เราไม่สามารถที่จะสร้างข้อมูลดิจิตอลได้อย่างเดียว เราต้องมีสิ่งพิมพ์เพื่อให้เป็นทางเลือกกับผู้อ่านด้วย

———————————————

เป็นไงกันบ้างครับ อ่านกันจนเมื่อยเลยหรือปล่าว
แต่ขอขอบว่างานนี้ได้ฟังวิทยากทั้งสองท่าน และพิธีกรได้สรุปงานเสวนา
ทำให้ผมได้มองโลกของบรรณารักษ์กว้างขึ้นกว่าเดิมอีก
ดังนั้นถ้ามีงานในลักษณะนี้อีก คราวหน้าผมก็จะมาในฐานะผู้ฟัง เพื่อมาเก็บความรู้บ้างนะครับ

Advertisements

6 thoughts on “สรุปงานเสวนา เรื่อง “การสร้าง การค้น การอ่าน การแลกเปลี่ยน”

 1. ดีจังเลยค่ะ ที่มีการแสวนาแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานกันแบบนี้ เป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในยุค IT

  ดีใจที่ได้รู้จักคนเก่ง ๆ ในแวดวงเดียวกันนะค่ะ

 2. ดีจัง สรุปให้ด้วย ได้รับความรู้จากการสัมมนาครั้งนี้มากๆ
  ทั้งความรู้ทางวิชาการและแบบคิดนอกกรอบ
  ถ้ามีคราวหน้าจะไปร่วมอีกนะ

 3. เรียนผู้อ่านทุกท่าน
  กำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการอ่านของไทยตั้งแต่2530 -2551 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหรือชี้แนะแหล่งข้อมูลเพื่อให้การทำวิจัยสมบูรณ์ รบกวนส่งข้อมูลที่ chanajai@dpu.ac.th กราบขอบคุณทุกข้อมูลที่มอบให้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.