โดเมนสำหรับชาวห้องสมุด – Dot lib (.lib)

สืบเนื่องจากวันก่อนที่ไปงานบาร์แคมป์แล้วได้เข้าฟังเรื่อง “New gTLDs and IDN
วันก่อนผมคงเล่าเฉพาะเรื่องที่ได้ไปฟังแล้ว โดยสาระอยู่ที่ new general Top Level Domains
ที่ ICANN เตรียมเปิดรับสมัครให้องค์กรทั่วไปร่วมกันเสนอ Top Level Domains

เดิมทีจะมีแค่ .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net, .org ฯลฯ
แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ เราอาจจะมีโดเมนสกุลใหม่ๆ ที่เป็นตัวแทนขององค์กรก็ได้

อ่านเพิ่มเติม “โดเมนสำหรับชาวห้องสมุด – Dot lib (.lib)”