Google ten years anniversary

นับตั้งแต่ปี 1998 จนมาถึงปีนี้ 2008 เวลาผ่านไป 10 ปี
เพียงแค่ 10 ปีเท่านั้น กับการสร้างปรากฎการณ์บนโลกของอินเทอร์เน็ต

วันนี้ใครไม่รู้จัก google ก็คงเรียกไม่ได้ว่าเป็นคนยุคนี้
ทุกคนรู้ดีกว่า google มีบริการหลัก คือ serach engine ซึ่งมีการพัฒนามาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม “Google ten years anniversary”