ประกาศขอหยุด update บล็อกชั่วคราว

เห็นจั่วหัวขึ้นแบบนี้ ยังไม่ต้องตกใจ หรือตื่นตูมจนออกนอกหน้านะครับ
แค่หยุดเขียนชั่วคราว ไม่ได้หมายความว่าจะปิดบล็อก
ซึ่งสาเหตูของการหยุดเขียนบล็อกชั่วคราวเกิดจาก

“การเตรียมตัวเปิดบ้านใหม่ Projectlib”
“การย้ายข้อมูล และหาแนวความคิดใหม่ไปใส่ในบ้านใหม่”
“การประดับตกแต่งบ้านใหม่”

และอีกสาระพันที่กำลังวางแผนเพื่อบ้านใหม่ของ Projectlib

บ้านใหม่ของ Projectlib ให้เข้าไปดู ได้ที่
http://www.libraryhub.in.th

ดังนั้นช่วงนี้ผมจะหยุดอัพเดทบล็อกนี้ชั่วคราว
หลังจากที่เปิดบ้านใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว ผมจะนำมาแจ้งให้เพื่อนๆ ทราบอีกครั้งแล้วกัน

ช่วงนี้ใครอยากเสนอแนวความคิด หรืออยากให้ projectlib มีอะไร
ก็สามารถเสนอได้ที่นี่นะครับ แล้วผมจะนำไปปรับปรุงในบ้านหลังใหม่นั่นเอง