Job

หน้านี้ถูกเปิดมาเพราะว่าคุณเพื่อนขอร้องงงงงงง…
และหลายๆ คนคงอยากให้มีหน้านี้เหมือนกัน ผมรู้นะ อิอิ
เผื่อว่าบางทีอาจจะเปลี่ยนงานกันใหม่ก็งานนี้แหละ
เอาเป็นว่าหน้านี้มันสร้างมาเพื่อให้เพื่อนๆ
เอาข่าวรับสมัครงานบรรณารักษ์มาโพสต์เล่นๆ แล้วกันนะครับ
ยังไงก็ช่วยๆ กันโพสต์นะครับ
เปิดโอกาสให้เต็มที่เลย
บางทีไม่จำเป็นต้องโพสต์งานบรรณารักษ์อย่างเดียวก็ได้นะครับ
เอางานอื่นๆ บ้างที่คิดว่าบรรณารักษ์ทำได้นะครับ ยังไงก็สู้ๆนะครับ

203 thoughts on “Job

 1. คือมีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนคนนึง
  เค้าแนะนำเว็บไซต์เกี่ยวกับการรับสมัครงาน
  สำหรับเด็กจบใหม่ที่ต้องการหางานทำ
  คนที่มีประสบการณ์การทำงานแล้ว แต่อยากเปลี่ยนแนวการทำงานตามความสนใจหรือสถานที่ทำงานใหม่

  เว็บไซต์แรก http://www.perdsorb.com
  มีข่าวประกาศทั้งงานราชการ เอกชน และทั่วไป
  และมีมุมสมาชิกสำหรับฝึกทำข้อสอบด้วย

  เว็บที่สอง http://www.thaisnews.com
  เป็นเว็บไซต์ของสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
  เข้าหัวข้อข่าวรับสมัครงาน รับรองอัพเดททุกวัน

  และตอนนี้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กำลังเปิดรับสมัครตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง
  หากสนใจลองเข้าไปดูที่ http://www.it.chula.ac.th
  หัวข้อสมัครงาน ต้องรีบหน่อยนะ เพราะเปิดรับไม่นาน

  และหากใครมีข้อมูลหรือเว็บไซต์การรับสมัครงานที่น่าสนใจ
  อย่าลืมแลกเปลี่ยนกันบ้างนะ เพื่อพี่น้องชาวบรรณารักษ์ของเราทุกคนไง

 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์
  เปิดรับบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา
  -มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่ง
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
  -วุฒิปริญญาตรีทางบรรณารักษ์ศาสตร์ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  -มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
  เงินเดือน 8,500 บาท
  ขอรับและยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๙ ต.ค.๕๐
  ในเวลาราชการ ณ งานบุคคล คณะศิลปกรรมศาสตร์
  โทร.๐-๒๒๑๘-๔๕๖๓

  ทำการสอบวันจันทร์ที่ 22 ต.ค.50
  หรือเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครงานได้ที่
  http://www.chula.ac.th/chula/th/news/career.html

 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
  รับสมัครสอบและแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง
  ขอและยื่นใบสมัครตั้งแต่ 3-24 ต.ค.50 ในวันและเวลาราชการ
  ค่าสมัครสอบ 100 บาท
  (หลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัคร เตรียมทั้งฉบับจริงพร้อมสำเนา)

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  http://www.bangkok3.go.th/hotnews/plan3.pdf

  ผลเป็นอย่างไร อย่าลืมเล่าสู่กันฟังบ้างนะ

 4. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
  ตำแหน่งนักสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  ตั้งแต่บัดนี้-31 ต.ค.50

  http://lib09.kku.ac.th/doc/person.pdf

 5. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  รับสมัครบรรณารักษ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  สามารถสร้างข้อมูลสินค้าบน web site se-ed.com
  สรุปยอดและเนื้อหาที่สำคัญของ Product นั้นๆ

  (งานนี้ต้องหัดเขียน Resume ให้ดีนะ)
  สอบถามรายละเอียด
  โทร. 0-2739-8000 ต่อ 8602
  http://www.se-ed.com/ads/misc/recruit.asp

 6. โรงเรียนเพลินพัฒนา
  รับสมัครครูบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา
  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบรรณารักษ์
  • มีประสบการณ์การทำงานสถานศึกษา หรือห้องสมุดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  http://www.plearnpattana.com/nuke78/modules.php?name=News&file=article&sid=69

 7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ขอรับและยื่นใบสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่
  ตั้งแต่ 15 ต.ค.-16 พ.ย.50

  http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=7263

 8. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

  รับสมัคร

  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านการฝึกอบรม 2 ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่ระบบ e-learning 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  ปริญญาตรีทุกสาขา

  ติดต่อสอบถามได้ที่คุณภาณี 0-2643-5000 ต่อ 4683

 9. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
  โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  ทางการบริหาร กฎหมาย การศึกษา พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
  คณิตศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์
  รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์
  สมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 ตึกเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์ มก.
  หรือโทร. 0-2942-8200 ต่อ 1407
  สมัครได้ถึง 31 ตุลาคม 2550

 10. ผู้ใดที่กำลังว่างงานหรือมองหางานอยู่
  เข้าไปสมัครสมาชิก และฝากประวัติการศึกษา การทำงานไว้
  หรือค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานว่าง ได้ที่
  กระทรวงแรงงาน http://www.mol.go.th/

 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฏร์ธานี
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ทางการบริหาร กฎหมาย
  เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
  สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤศจิกายน 2550
  http://www.surat.psu.ac.th/web51/upload/17102550_1658_1950.doc

 12. ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต
  ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  1. ผู้จัดการ 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือบริหารธุรกิจ
  2.เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและการตลาด 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร การตลาด พาณิชยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 2 ตำแหน่ง มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการจัดการ
  4.เจ้าหน้าที่บริการสมาชิก 1 ตำแหน่ง ปริญญาตรี ทางการจัดการ บัญชี การตลาด
  5.เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 ตำแหน่ง ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  6.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการจัดการ บัญชี การตลาด เลขานุการ พาณิชยศาสตร์ การตลาด
  7.เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางคอมพิวเตอร์

  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2550 – 31 ตุลาคม 2550

  http://www.esswpark.org/thai/index.php?option=content&task=view&id=238

 13. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย รับสมัครบุคคลากร
  ตำแหน่งผู้วิเคราะห์ (สัญญาจ้าง) ฝ่ายงานคดี 8 อัตรา
  วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี เป็นผู้มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่ว
  และมีวุฒิภาวะ รู้จักวางแผนจัดการและบริหารเวลา
  ใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

  สนใจส่งจดหมายการสมัครงานและระบุตำแหน่งที่ต้องการพร้อมประวัติส่วนตัว
  รูปถ่าย 1 รูป และหลักฐานต่าง ๆ ส่งมาที่ฝ่ายวางแผนและบริหาร
  บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย อาคารเอ็กซิม ชั้น 22 เลขที่ 1193 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม 10400 โทร.0-2265-5065 โทรสาร 0-2265-5121

 14. สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฏหมาย
  รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์
  มีความรู้ในการจัดทำ ออกแบบ ปรับปรุงเว็บไซต์ ปฏิบัติงานในหน้าที่ Web Design และธุรการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด ชั้น 2 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม 10900
  โทร. 0-2515-4125-8

 15. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันระบบใหม่
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา
  http://personel.nida.ac.th/image/notification/admin-3.pdf
  หมดเขต 26 ตุลาคม 2550

 16. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าทีวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
  วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง
  หมดเขต 16 พฤศจิกายน 2550
  http://www.it.chula.ac.th/news/20071016_1.pdf

 17. คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รับสมัครบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง
  วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสารนิเทศศาสตร์
  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2550
  สนใจติดต่อ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสหเวชศาสตร์ อาคารจุฬาพัฒน์ 1
  โทร. 0-2218-1058

 18. มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (มอนส) ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การรับสมัครบุคคล ดังต่อไปนี้
  1. บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง
  2. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง (มีความรู้และประสบการณ์ทำบัญชีและทำบัญชีงบดุล)
  3. วิทยากรการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 ตำแหน่ง
  4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
  5. เจ้าหน้าที่ขายของที่ระลึก 1 ตำแหน่ง (มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี)
  ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
  โทร 032-508-396 โทรสาร 032-508-397
  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550

 19. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
  ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ดูรายละเอียดตำแหน่งที่รับได้ที่
  http://www.ra.mahidol.ac.th/faculty/thai/download/job/ประกาศรับสมัครบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.pdf
  http://www.ra.mahidol.ac.th/faculty/thai/download/job/คุณวุฒิปริญญาตรี.pdf

 20. สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ
  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ชั้น 7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.พระราม6 เขตราชเทวี กทม 10400
  โทร.0-2364-4466 ต่อ 142,143 หมดเขตวันที่ 31 ตุลาคม 2550

 21. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  เขตการศึกษาสุราษฏร์ธานี รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา 1 ตำแหน่ง
  วุฒิปริญญาตรีทางการบริหาร กฏหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
  พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สถิติ
  หมดเขตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550
  http://www.surat.psu.ac.th/web51/upload/17102550_1658_1950.doc

 22. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา 1 ตำแหน่ง
  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  หมดเขตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550
  http://oas.psu.ac.th/oas/images/stories/news/prakadrab_secret2_50.pdf

 23. พี่ๆ บรรณารักษ์ครับ ช่วยผมด้วยครับ ตอนนี้ผมลาออกจากงานแล้วแต่ยังหางานบรรณารักษ์ทำไม่ได้เลยครับ ห้องสมุดพี่ๆๆ ท่านไหนต้องการบรรณารักษ์ผู้ชาย เกรดเฉลี่ย 3.33 อรรถยาสัยดี ติดต่อได้นะครับ ยินดีไปทุกที่ แต่ขอให้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับ ยินดีรับใช้ครับผม เบอร์โทรศัพท์086-5405136 นะครับ
  น้องกัน

 24. สำนักการจราจรและการขนส่ง รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง
  วุฒิปริญญาตรี และมีการศึกษาวิชาการประมวลผล
  ด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ
  สำนักการจราจรและขนส่ง ถ.วิภาวดี แขวงดินแดง กทม. 10400
  โทร.0-2354-1206
  หมดเขต 6 พฤศจิกายน 2550

 25. สำนักวางแผน กรมทางหลวงชนบท รับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ตำแหน่ง
  วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักวางแผน กรมทางหลวงชนบท
  ชั้น 11(อาคาร 20 ชั้น)ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  โทร.0-2299-4587 หมดเขตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

 26. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ มีใบประกอบวิชาชีพครู
  สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
  เลขที่ 119 หมู่ 1 ซอยสายไหม43 แขวง/เขตสายไหม กทม.10220
  โทร.0-2536-0017 ต่อ 111

 27. ตอนนี้ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กำลังเปิดรับสมัคร บรรณารักษ์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 9 พฤศจิกายน 2550 นะคะ
  สนใจติดต่อการเจ้าหน้าที่ โทร. (02)218-5773
  หรือ อ่านรายละเอียดได้ที่ http://library.acc.chula.ac.th/images_popup/Application1.pdf

 28. งานทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
  วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติหรือคณิตศาสตร์
  หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครได้ที่
  งานทะเบียนกลาง หรือสอบถามได้ที่ 074–446734
  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2550
  หมายเหตุ : จะพิจารณาจากใบสมัครก่อนในเบื้องต้น

 29. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
  เพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
  สังกัดงานการเงินและพัสดุ กองบริหารวิทยาเขตพัทลุง
  จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท)
  -การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์
  -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office,Internet
  และระบบงานสารบรรณ
  ทั้งนี้ หากมีหลักฐานหนังสือรับรองประสบการณ์ หรือรับรองความสามารถ
  ให้เสนอประกอบการสมัครด้วย
  กำหนดรับสมัคร :19 ตุลาคม-9 พฤศจิกายน 2550 โทร. 0-7469-3999
  http://www.tsu.ac.th/News/docs/1-18-10-50.pdf

 30. คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการคณะ 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  หมดเขตรับสมัคร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
  http://www.bus.tu.ac.th/thai/download/job/150/IMBA.pdf

 31. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารประจำศูนย์ฝึกอบรมและบริการทางสังคม
  โทร. 0-2696-5502
  รับสมัครตั้งวันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2550
  http://www.tu.ac.th/news/jobs/2007/11/01.social.htm

 32. บริษัท เอ็นอีซี ลอจิสติกส์(ประเทศไทย)จำกัด
  อาคาร ธนิยะ พลาซ่า ชั้น 12 เลขที่ 52
  สุริยวงศ์ บางรัก ถนนสีลม
  รับสมัครโปรแกรมเมอร์ วุฒิปริญญาตรี
  อายุ 25-29 ปี มีประสบการณ์การทำงาน 1-2ปี
  สามารถเขียนโปรแกรม JAVA, JSP Web Admin
  (ถ้าสามารถเขียนโปรแกรมบน Web ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  สามารถดูระบบ Network(Window nt Server)
  สามารภพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  โทร. 0-2238-1370

 33. บริษัท จีนฟ่ง พรีซีชั่น อ้นดัสทรี่ จำกัด
  เลขที่ 610 หมู่ 17
  ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง
  ถ.เทพารักษ์ กม.25 จ.สมุทรปราการ
  รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล วุฒิปริญญาตรี
  โทร.0-2315-1938,0-2315-2370

 34. Charter International School
  รับสมัครผู้จบปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์
  -มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีทั้งอ่านเขียนและพูด
  -มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และอื่นๆ
  -หากมีประสบการณ์ทางด้านโรงเรียนนานาชาติจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
  36 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9(อยู่ระหว่างซอย 70-72)แขวงประเวศ
  เขตประเวศ กรุงเทพฯ10260

 35. บริษัท เมดิคัล ซอฟท์แวร์ จำกัด รับสมัครโปรแกรมเมอร์
  -อายุไม่เกิน 30 ปี -วุฒิปริญญาตรีสาขาComputer Science,Computer Programmingหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  -GPA 3.00 ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  -สามารถเขียน Oracle Developerหรือ J-Developer
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
  ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
  243/55 ถ.กาญจนภิเษก เขตทวีวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10170
  อีเมล์: penpaga@medical2020.com, penpagat@hotmail.com

 36. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
  รับสมัครเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ หลายอัตรา
  อายุไม่เกิน 30 ปี,วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  สามารถเขียนโปรแกรม VISUAL BASIC6,ใช้ SQL และ
  Crystal Reportได้ มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม
  ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ
  บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (แผนกลงทุน)
  75/116-117 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 41 ซ.สุขุมวิท 19(วัฒนา)
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทร.0-2661-6600-7 ต่อ 492 คุณอัจฉริยา สัมโภชานนท์
  E-mail: atchariya@oli.co.th

 37. บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
  รับสมัครโปรแกรมเมอร์/Programmer 1 อัตรา
  -อายุระหว่าง 25-30 ปี ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านเขียนโปรแกรม Crystal report Visual Basic
  -สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงาน อ.หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี
  สมัครด้วยตนเอง หรือ จดหมายสมัครงาน หรือ E-mail:hr@thaitex.com
  หรือ สมัครทาง http://www.nationejobs.com
  ติดต่อ คุณชุติกาญจน์ จำปาทอง,คุณนฤมล วินิจฉัยกุล
  Tel: 0-2751-7171 # 512

 38. มีงานแนะนำเยอะจังเลยค่ะ…
  ตอนนี้เพิ่งลาออกจากงาน….
  ต้องกางานใหม่ถ้ายังไงก็รบกวนแนะนำงานให้ด้วยน่ะค่ะขอบคุณค่ะ

 39. สำ​นักหอสมุดกลาง​ ​มหาวิทยาลัยศิลปากร​
  ​ตำ​แหน่ง​ ​บรรณารักษ์​ ​อัตราค่าจ้าง​ ​เดือนละ​ 12,120 ​บาท​ ​จำ​นวน​ 1 ​อัตรา
  ปฏิบัติงาน​ใน​ ​หอสมุดวิทยา​เขตสารสนเทศเพชรบุรี​ ​จังหวัดเพชรบุรี
  ี้​ถึง​วันที่​ 17 ​ธันวาคม​ 2550

  http://www.su.ac.th

 40. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ รับพนักงานประจำศูนย์ฯ สาขา ร.ร.จปรhttp://www.chulabook.com/cgi-bin/main/2007/jpr_job.asp

 41. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ขยายเวลารับสมัครบรรณารักษ์ P7 (จำนวน ๑ อัตรา) ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2551 ติดต่อ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น ๓ อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์
  โทร. ๐-๒๒๑๘-๒๐๑๗ ต่อ ๓๒๕
  มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
  – วุฒิปริญญาโท ด้านบรรณารักษศาสตร์
  – มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
  – หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ต้องนำฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ชุดมาแสดงในวันสมัคร)

 42. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับสมัครงานคะ
  สำนักหอสมุด
  คุณสมบัติ ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ได้
  ผลการศึกษา (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  ไม่จำกัดเพศ
  อายุไม่เกิน 30 ปี
  ด่วนๆๆๆๆ ช่วง มีนาคม 2551 นี้

 43. Carrer exhibition 2008
  พบกับตำแหน่งงาน 3000 ตำแหน่ง 300 บริษัท
  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2551 ณ เพลนารีฮอลล์
  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00-19.00 น.

 44. ม.ราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง (สมัครด่วน)
  – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  – เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  – จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ
  – บรรณารักษ์

  รายละเอียด
  http://mis.dru.ac.th/promis/module_Vacancy/vacancy.asp?vn63148831=1

 45. บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด รับสมัคร บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง และ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 ตำแหน่ง ครับ

  สมัครออนไลน์ได้ที่
  http://www.kasikornresearch.com/portal/site/KResearch/menuitem.91a236c4084763ff79d81130658f3fa0/?vgnextoid=57a2eb7b5eab1110VgnVCM10000056f8f30aRCRD

 46. ขอพื้นที่ประกาศด้วยคนนะคะ บริษัทพริสแอนด์พีช จำกัด ดำเนินธุรกิจส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์ เปิดห้องสมุดเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ขณะนี้ต้องการรับสมัครบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง สนใจติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2688-8100 ต่อ ฝ่ายบุคคล

 47. วันศุกร์ที่ 1 – วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2551 กรมการจัดหางานร่วมกับ http://www.jobbyyou.com จัดงานมหกรรมการสมัครงาน Online ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3 ลาน Sports World เวลา 11.00-17.00 น. ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน http://www.jobbyyou.com แล้วจำ User name อย่าลืมพก Thumb Drive ที่บันทึก Resume มาด้วย

 48. บริษัืืท Hunton & Williams (Thailand) รับบรรณารักษ์ ค่ะ

  – Bachelor’s degree in Library
  Science or related fields required
  – Service Minded
  – Good command of spoken and
  written English and computer
  literacy (Internet, MS offfice etc.)
  – Working experience in law library
  or legal research is preferable
  For interested persons, please
  send the resume and other
  references to:
  nittaya@hunton.com

 49. ต้องการรับสมัคร พนักงานประสานงานการตลาด หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  เก่งภาษา ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Auto cad
  งานที่รับผิดชอบคือคอยตอบ mail ลูกค้า ทั้งไทย และ ต่างชาติ
  ประสานงานกับช่าง รายงานให้ลูกค้าทราบ

  ทำงาน Office มีที่พักฟรี เงินเดือน 12,000 / เดือน
  ทำงานในตัวเมือง ชลบุรี

  โทรสอบถามได้ที่ 0814661919, 0891059198 หรือ sirisups@gmail.com คุณยุ้ย

 50. รํฐสภา รับ บรรณารักษ์ 4 และ วิทยากร 4 (ป. โท จดหมายเหตุ หรือ ประว้ตืศาสตร์)

 51. ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำแหน่ง บรรณารักษ์ 3 รวม 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.-14 พ.ย.51

 52. ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำแหน่ง บรรณารักษ์ 3 รวม 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.-14 พ.ย.51
  http://www.perdsorbtoday.com/fileprakard/24_09_20081222243198.pdf

 53. กทม. เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 8 อัตรา และมีตำแหน่งอื่นๆ ด้วย

 54. ด่วน!!!! โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา พัทยา
  รับสมัครหัวหน้างานบรรณารักษ์ ประจำห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
  – ลักษณะงานที่รับผิดชอบ งานบรรณารักษ์ ประจำห้องสมุดของโรงเรียน (ห้องสมุดใหม่)
  – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบรรณารักษศาสตร์,
  ด้านสารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานด้านบรรณารักษ์
  – มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์
  – เงินเดือนตามตกลง
  – ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ วันหยุดพิเศษตามที่โรงเรียนกำหนด

  ส่งใบสมัคร ที่อีเมล์ : info@sus.sc.th
  – ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน
  – เอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเช่น วุฒิการศึกษา
  – รูปถ่ายหน้าตรง
  – ระบุเงินเดือนขั้นต่ำที่สามารถรับได้
  – วันที่สามารถเริ่มงานได้
  ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038 756 605 – 7 ติดต่อคุณนิว

 55. Ascot International School เขตสะพานสูง เปิดรับสมัครบรรณารักษ์ด่วนสนใจติดต่อได้ที่ 023734400 ต่อ 104 หรือส่งประวัติเป็นภาษาอังกฤษมาที่ sidarusme@ascot.ac.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.